Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

Modalitatea de contestare a deciziei 
si Modele Reclamatie administrativa

 

MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VATĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

            Modalităţile de contestare a deciziei institutiei publice sunt cele prevăzute în Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi în Hotărarea de Guvern nr.123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544 la capitolul VI (Sancţiuni) şi anume:

    ART. 32

    În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducatorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

    ART. 33

    Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001   544 10 201   0 18>Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

Model reclamatie administrativa


Model reclamatie administrativa 2Noutati de la OAMR