Admitere 2021

Metodologie pentru admiterea in invatamantul postliceal 2021

Cine se poate inscrie?


Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Legii Invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, toate persoanele indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima - absolvirea unui liceu) care urmaresc obiecive cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare, formare continua - pentru a deveni mai competenti pe piata muncii.
Școala Postliceală Sanitară organizează înscrieri pentru absolvenți de liceu CU sau FĂRĂ diploma de  bacalaureat, la sediul din str. Crișan nr.1 Satu Mare pentru specializările asistent medical generalist și asistent medical de farmacie cu durata de 3 ani.
Perioada de înscrieri : 1 iulie- 20 august 2021

Documente necesare pentru înscriere:

1. Cerere tip de înscriere ;
2. Copie xerox - certificat de naștere; 
3. Copie xerox - carte de identitate:
4. Copie xerox - certificat de căsătorie (dacă este cazul);
5. Copie xerox - diplomă de bacalaureat sau   
certificat de absolvire a liceului;        
6. Copie xerox - foaie matricole pentru clasele IX - XII;                                                                                 
7. Adeverință de la medicul de familie din care să  
rezulte clinic sănătos și apt pentru calificarea de......;
8. Taxa de înscriere - chitanța (50 ron) care se achită la Banca Transilvania în contul  B31RONCRT00H6808001.
Noutati de la OAMR